વોલીબોલ ફ્લોરિંગ

 • વોલીબોલ ફ્લોરિંગ- જેમ એમ્બોસ્ડ

  વોલીબોલ ફ્લોરિંગ- જેમ એમ્બોસ્ડ

  વ્યાવસાયિક અને બહુહેતુક અદાલતો અને સ્થળો માટે રત્ન એમ્બોસ્ડ ગાઢ ફ્લોરિંગ શ્રેષ્ઠ ઉકેલો છે.તે મહત્તમ જાડાઈ ધરાવે છે અને તેથી શ્રેષ્ઠ શોક શોષણ, એથ્લેટ્સ માટે આરામ પ્રદાન કરે છે અને ઉત્તમ રમતની ગુણવત્તાની ખાતરી આપે છે.EN14904 ધોરણોનું પાલન કરો.

  વિશેષતા
  ● બહુવિધ રમતોનો ઉપયોગ, ખાસ કરીને વોલીબોલ અને હેન્ડબોલ
  ● સ્ટેન અને સ્ક્રેચ માટે અસાધારણ પ્રતિકાર
  ● શોક શોષણ ≧25%
  ● વધારાની ટકાઉપણું અને ખર્ચ અસરકારક